banner

บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ BCI


เป็นที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการผลิตและวิจัยต่อยอด เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม
BCI เป็นที่ปรึกษา โครงการสีเขียว ที่โดดเด่นหลายโครงการ อาทิ
โครงการZeroWaste,โครงการผลิต Biogas,โครงการเกษตรอินทรีย์
โครงการคลองสวยน้ำใ, โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
นอกจากนี้ BCI  ได้ทำโครงการวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์นวัตรกรรม
ร่วมกับ เนคเทค สวทช.
BCI  มีความมุ่งมั่นพัฒนาทั้งการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต
เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยีชีวภาพ ของคนไทย และ 
กระบวนการ BCI (Bio City Innovations) 
เข้าสู่ตลาดการค้าในไทย และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ
ประเทศลาว  ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย  ประเทศอีนเดีย
ประเทศสิงคโปร์  ประเทศดูไบ  และ สหรัฐอเมริกา

BIOGREASE
สารชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย กำจัดไขมัน
กำจัดกากปฏิกูล กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

BEZT DM หัวเชื้อจุลินทรีย์
เร่งกระบวนการหมัก ย่อยสลาย
สารอินทรีย โดยไม่ใช้กากน้ำตาล

B GREEN
บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็นเน่า
ควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ

BT CIDE
จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
สำหรับใช้กับน้ำสะอาด (น้ำดื่ม-น้ำใช้)

Miact ปรับสภาพน้ำใส บำบัดน้ำเสีย
จุลินทรีย์กำจัดสาหร่ายสีเขียว-น้ำตาล
กำจัดแอมโมเนีย ป้องกันแก๊สพิษในน้ำ

D SAVE
จุลินทรีย์ สลายกากตะกอนอินทรีย์บ่อกุ้ง 
ขจัด+ป้องกันการสะสมไฮโดรเจนซัลไฟต์

PRO DEEN
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่นเหม็น 
แก้ไขปัญหา ส้วมเต็ม ท่อตัน

BEN Klean เอ็นไซม์ชีวภาพเช้มข้น 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์
ทำความสะอาดหมดจดทุกชนิดทุกพื้นผิว

แนะนำ นวัตรกรรมใหม่ BEN KLEAN Oil Removal®
เอนไซม์ล้างคราบน้ำมัน ขจัดคราบฝังแน่น ขจัดสนิม ขจัดคราบน้ำมันทุกชนิดได้รวดเร็ว
pH ที่เป็นกลาง ปลอดภัย ถนอมมือ และถนอมทุกผิวสัมผัส

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

 

หัวเชื้อจุลินทรีย์

BEST CARE INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD. 55 Soi Thungmangkorn 1, Chimplee, Talingchan, Bangkok 10170

BCI Call center : +66 (0)2 880 4744 

BCI Fax : +66 (0)2 448 5332

Office hours : Monday to Friday
08:30 AM – 05:30 PM (08.30 – 17.30น.)
BCI Thailand