กำจัดกลิ่นเหม็น

กำจัดกลิ่นเหม็น

กลิ่นเหม็นมาจากหลายสาเหตุ ก่อให้เกิดความรำคาญ เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยผู้สัมผัส และบางกลิ่นเหม็นอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตกับผู้ที่สูดดมกลิ่นนั้น ๆ โดยตรงในปริมาณมาก เช่น กลิ่นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) หรือแก๊สไข่เน่า ในระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น   

 

วิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นที่ดีที่สุด คือการแก้ปัญหาของกลิ่นเหม็นที่ต้นเหตุ หรือการตัดวงจรหรือพันธะของการก่อกลิ่นเหม็น ด้วยการใช้จุลินทรีย์หรือสารที่สามารถแยกโมเลกุลหรือทำลายโมเลกุลของกลิ่นเหม็น แต่ไม่ใช่การใช้น้ำหอมหรือน้ำยาในการกลบกลิ่นเพียงชั่วคราว