BCI สินค้า เทคโนโลยีชีวภาพ หัวเชื้อจุลินทรีย์ และ เอ็นไซม์ นวัตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

BCI หรือ กลุ่มบริษัทเบสท์ แคร์ เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ วิจัย พัฒนา ผลิต จุลินทรีย์ และ เอนไซม์ ขจัดคราบน้ำมัน จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชุมชน มายาวนานกว่า 16 ปี

จุลินทรีย์ BCI ครบวงจร 4 ด้าน และ BCI-Enzyme Cleaner ย่อยสลายคราบน้ำมัน ประกอบด้วย
1- ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดไขมัน-แก้ไขท่อน้ำอุดตัน กำจัดกลิ่นเหม็น-กลิ่นแก๊สตีย้อน บำบัดน้ำเน่าเสีย ทั้งในระบบบำบัด และแหล่งน้ำคู คลอง ได้แก่ ไบโอกรีส โปรดีน
2- ด้านสาธารณสุข-เพื่อควบคุมไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดยุงรำคาญในแหล่งน้ำเน่าเสีย-ท่อระบายน้ำ พร้อมการบำบัดน้ำเสีย-กำจัดกลิ่น ได้แก่ บีที-ไซด์ บีกรีน
3- ด้านส่งเสริมการเกษตรและชุมชน-เพื่อส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มารีไซเคิลเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้กับการเกษตร ปรับสภาพดิน ส่งเสริมภูมิต้านทานโรคแก่พืช เร่งการเติบโต การออกดอก ออกผล ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เบสท์-ดีเอ็ม บีไบร์ท
4- ด้านการประมง- เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง ควบคุม pH ให้นิ่ง กำจัดสาหร่าย ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ และย่อยตะกอนก้นบ่อ กำจัดก๊าซพิษก้นบ่อ ได้แก่ ไมแอ๊ค ดีเซฟ

BIOGREASE
สารชีวภาพ บำบัดน้ำเสีย กำจัดไขมัน
กำจัดกากปฏิกูล กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

BEZT DM หัวเชื้อจุลินทรีย์
เร่งกระบวนการหมัก ย่อยสลาย
สารอินทรีย โดยไม่ใช้กากน้ำตาล

B GREEN
บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็นเน่า
ควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ

BT CIDE
จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
สำหรับใช้กับน้ำสะอาด (น้ำดื่ม-น้ำใช้)

Miact ปรับสภาพน้ำใส บำบัดน้ำเสีย
จุลินทรีย์กำจัดสาหร่ายสีเขียว-น้ำตาล
กำจัดแอมโมเนีย ป้องกันแก๊สพิษในน้ำ

D SAVE
จุลินทรีย์ สลายกากตะกอนอินทรีย์บ่อกุ้ง 
ขจัด+ป้องกันการสะสมไฮโดรเจนซัลไฟต์

PRO DEEN
จุลินทรีย์ กำจัดกลิ่นเหม็น 
แก้ไขปัญหา ส้วมเต็ม ท่อตัน

BEN Klean เอ็นไซม์ชีวภาพเช้มข้น 
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์
ทำความสะอาดหมดจดทุกชนิดทุกพื้นผิว

BEN KLEAN Oil Removal® คือ BCI-Enzyme Cleaner เอนไซม์ล้างคราบน้ำมัน เป็นนวัตกรรมล่าสุดจาก BCI ที่ได้คิดค้นสกัด Enzyme & Bio Surfactant ที่มีความโดดเด่นพิเศษ มีคุณสมบัติ pH ที่เป็นกลาง ปลอดภัย ถนอมมือ และถนอมทุกผิวสัมผัส มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบน้ำมันทุกชนิดได้รวดเร็ว สามารถใช้ในการชำระล้างทั้งแบบแห้งและใช้น้ำ เหมาะกับการนำไปล้างคราบน้ำมันทั้งจากน้ำมันปีโตรเคมี และน้ำมันอินทรีย์

ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม
ส้วมตัน
จุลินทรีย์

จุลินทรีย์คัดสายพันธ์ BCI คืออะไร
คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธ์มาจากธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีและกรรมวิธีขั้นสูง ทำให้สามารถเก็บรักษาจุลินทรีย์ในรูปเซลแห้งมีชิวิตไว้ได้นานหลายปีโดยจุลินทรีย์จะยังไม่ทำงาน (Dry Life cell) เมื่อต้องการใช้งานเพียงผสมน้ำหรือเพิ่มความชื้น จุลินทรีย์ BCI ก็พร้อมตื่นตัวและทำงานได้ทันที การคัดเลือกเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ดั้งเดิมที่ไม่มีการกลายพันธ์ ปลอดภัยต่อการสัมผัสทั้งทางปากและผิวหนัง

จุลินทรีย์ BCI มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อภาวะกรดและด่างได้ดี ทนต่อน้ำกร่อยน้ำเค็ม ทำงานได้ดีทั้งในสภาวะมีอากาศหรือไม่มีอากาศ ทนอุณหภูมิสูงได้ดี รวมทั้งจุลินทรีย์ BCI สามารถผลิตเอนไซม์ช่วยย่อยสลายและสารสำคัญที่มีประโยชน์แต่ละด้าน ตอบโจทย์ในการนำมาใช้แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมและใช้ในชีวิตประจำวันทดแทนสารเคมีและแรงคน รวมทั้งช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีและยั่งยืน จุลินทรีย์ BCI ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางการสัมผัสทั้งทางปากและผิวหนังจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย และรับรองการไม่มีเชื้อโรคและเชื้อก่อโทษปนเปื้อน จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

การใช้จุลินทรีย์ BCI เพื่อการจัดการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นประโยชน์ โดย เบสท์-ดีเอ็ม และบีกรีน
กระบวนการจุลินทรีย์ BCI เบสท์-ดีเอ็ม และบีกรีน สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจากขยะ และการจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำขยะอินทรีย์มารีไซเคิลให้เปลี่ยนเป็น ปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ ที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้กากน้ำตาลเหมือน EM ชนิดอื่น ๆ ใช้เวลาในการผลิตสั้น ทำง่าย สะดวก สะอาด ปลอดภัย ลดต้นทุน สามารถนำไปสอนและขยายผลต่อได้ดี รวมทั้งยังสามารถนำน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษผลไม้รสเปรี้ยวไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สูตรชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ใช้ในการล้างพื้น ล้างตลาด ล้างภาชนะ ล้างรถ ซักผ้า เช็ดกระจก เช็ดเตาครัว ขจัดคราบมันตามพื้นและผนัง ผลที่ได้จากการชำระล้างเมื่อปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ กลับช่วยในการแก้ไขปัญหาระบบท่อไม่ให้ตัน ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น และรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญปลอดภัยต่อสุขภาพคนใช้งาน

เบสท์ดีเอ็ม เป็นกลุ่มจุลินทรีย์คัดสายพันธ์ BCI ที่แข็งแรง ทนทาน สามารถผลิตน้ำย่อยได้มากประเภท มีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ได้ทุกชนิด ทั้งการย่อยเศษผลไม้ ผัก เศษอาหาร แป้ง น้ำตาล โปรตีน ไขมัน และไฟเบอร์ เหมาะสำหรับนำไปเร่งกระบวนการทำปุ๋ยหมักทั้งการหมักแบบแห้งเป็นกองปุ๋ย และการทำน้ำหมักสูตรต่าง เช่น น้ำหมักฮอร์โมนผลไม้ ฮอร์โมนปลา น้ำหมักโปรตีน น้ำหมักสมุนไพร น้ำหมักรวม เหมาะสมทั้งนำไปใช้ในการเกษตร และการจัดการสิ่งแวดล้อม

บีกรีน เป็นกลุ่มจุลินทรีย์คัดสายพันธ์ BCI ที่สุดพิเศษและอัศจรรย์ ตอบโจทย์ในการใช้งานครบทุกด้าน เมื่อนำไปผลิตน้ำหมัก นอกจากจะได้คุณสมบัติน้ำหมักที่เหมือนกับเบสท์ดีเอ็มทุกประการแล้ว ส่วนที่พิเศษสุด คือ มีคุณสมบัติในการย่อยสลายไข่แมลงวัน แมลงสาบ และกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำได้ทุกชนิด เรียกว่าทั้งปรับสภาพน้ำให้ใส กำจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำขังต่าง ๆ ได้ด้วย

คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ BCI
@ ราดลงดินจะปรับสภาพดินให้ร่วนซุยดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น และได้ธาตุไนโตรเจนที่รากพืชดูดไปใช้ได้โดยตรง
@ ส่งเสริมการเจริญของพืช โดยมีฮอร์โมนและกรดอินทรีย์ หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
@ กระตุ้นการงอกของเมล็ด โดยใช้แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนการเพาะปลูก 12 ชม. เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอก
@ ใช้ในช่วงออกดอกผล ช่วยให้ตาดอกแข็งแรง เพิ่มความหวานให้กับผล และผลผลิตมีขนาดใหญ่ รวมทั้งผลผลิตสูงขึ้น ติดทนนาน
@ ใช้ในช่วงเริ่มงอก ช่วยให้รากพืชแข็งแรง พืชเจริญเติบโตเร็ว
@ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในโรคพืช
@ ช่วยลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน
@ ช่วยลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้ลดค่าใช้จ่าย
@ ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม