โครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ

ทีมงานBCI ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคัดแยกขยะ จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม กับ ผู้นำชุมชนต้นแบบ