แก้ไขปัญหาไขมัน ท่อตัน กากตะกอนสะสม

แก้ไขปัญหาไขมัน ท่อตัน กากตะกอนสะสม

ไขมันในน้ำเสียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไขมันลอยตัว (Floating Oil) ไขมันแขวนลอย (Suspended Oil) และไขมันละลายน้ำ (Dissolved Oil) กรณีที่เป็นไขมันลอยตัว (Floating Oil) สามารถใช้แรงคนในการตักไขมันออกได้ แต่ไขมันแขวนลอย (Suspended Oil) และไขมันละลายน้ำ (Dissolved Oil) ไม่สามารถแยกออกจากน้ำได้โดยการตัก จึงต้องใช้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ในการย่อยสลาย ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันบริเวณท่อระบายน้ำและบ่อดักไขมัน ทำให้ท่ออุดตันและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ไขมันที่สะสมจำนวนมากจะจับตัวเป็นก้อน หากทิ้งไว้นานจะทำให้ชั้นไขมันหนาขึ้นและมีน้ำหนักมาก ยากต่อการจัดการ ไม่สะดวกต่อการสูบหรือตักทิ้ง 

 

ปัญหาท่อตันในห้องครัวส่วนใหญ่มาจากการอุดตันของเศษอาหารและไขมันจากการประกอบอาหาร ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของท่อระบายน้ำ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น กรองเศษอาหารไม่ให้ลงท่อ ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดไขมันเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของไขมันบริเวณท่อน้ำทิ้งและบ่อดักไขมัน