กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ยุงลาย เป็นหนึ่งในพาหะนำโรคและเชื้อไวรัสที่อันตราย ที่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว หรือคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ก็สามารถได้รับเชื้อและเกิดอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ ยุงลาย 2 สปีชีส์ที่โดดเด่นที่สุดที่ส่งผ่านไวรัส คือ Aedes aegypti และ Aedes albopictus ซึ่งส่งผ่านไวรัสที่ก่อโรคไข้เด็งกี ไข้เหลือง ไข้ไนล์ตะวันตก ชิคุนกุนยา ไข้ซิกา และสมองอักเสบม้าตะวันออก เป็นต้น การติดเชื้อไวรัสเหล่านี้มักมีอาการไข้ และสมองอักเสบ ในบางกรณีนำไปสู่การเสียชีวิต 

โดยเฉพาะ ในทุก ๆ ปี คนไทยตกเป็นเหยื่อไข้เลือดออกไม่ต่ำกว่าหมื่นราย โดยบางปีพุ่งสูงถึงหลักแสนราย ซึ่งพื้นที่ที่ระบาดโรคไข้เลือดออกนั้น พบได้ทั้งในเขตเมืองและในชนบท หากไม่กำจัดต้นตอยุงลาย หรือ ตัดวงจรของยุงลายตั้งแต่ต้น โรคไข้เลือดออกก็จะไม่มีทางหายไป 

ยุงลาย ที่เป็นต้นเหตุไข้เลือดออกร้อยละ 95 เป็นยุงที่อยู่ในบ้านเรือน หากินกลางวัน อีกร้อยละ 5 อยู่ตามบริเวณสวน โดยยุงตัวเมียมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 45 วัน หลังผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียว สามารถวางไข่ตัวละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 1,000-2,000 ฟอง ไข่ยุงลายที่สะสมตามที่ต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำจะฟักตัวเป็นลูกน้ำและเป็นตัวยุงเต็มวัยได้ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการยุงลายตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการกำจัดลูกน้ำ เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ