การควบคุมระบบ บำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

น้ำ มีความสำคัญต่อสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ทุกชีวิตต้องการน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการบริโภคสำหรับการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืชก็ตาม แต่เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญภาวะวิกฤตคือ ภาวะโลกร้อน น้ำสะอาดที่สามารถนำมาบริโภคนั้นก็ลดลงเรื่อยๆ ทุกหนแห่งกลับเต็มไปด้วยน้ำเน่าเสีย และมีกลิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆโดยฝีมือมนุษย์ เช่นการทิ้งขยะลงแม่น้ำ การปล่อยน้ำและของเสียโดยไม่บำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดและครัวเรือน การทำสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นการทำลายคุณภาพของน้ำโดยตรง และยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพียงเพราะมนุษย์นั้นต้องการความสะดวกสบายไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ และคูคลองเพิ่มขึ้นทุกวันจากครัวเรือน โรงงาน อุตสาหกรรม และตลาดจนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และทำให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำไม่มีที่อยู่อาศัย และจะส่งผลเสียในระยะยาวหากไม่ได้รับการบำบัดให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Thailand Water Pollution Laws) เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุสาหกรรม โรงงานต่างๆจะต้องมีมาตรการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ โดยดำเนินการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำและคูคลอง การรักษาและพัฒนาคุณภาพของน้ำในแม่น้ำนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำ ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ทุกภาคส่วนทั้งประชาชน รวมไปถึงภาครัฐและภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล และ บำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ท่อน้ำอุดตัน เกิดจากอะไร?

ท่อน้ำอุดตัน หรือ ท่อตัน เกิดขึ้นได้กับทุกครัวเรือน และสถานประกอบการ โดยพบปัญหามากที่สุดตามห้องน้ำและห้องครัว หรือโรงอาหาร ส่วนใหญ่จะพบว่าปัญหาหลักเกิดจากการที่มีสิ่งปฏิกูล เศษอาหารและไขมันที่สะสมเป็นเวลานาน เกาะอยู่ตามท่อระบายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากด้วยสภาพของท่อระบายน้ำที่มีลักษณะยาวและมีส่วนโค้งหลายข้อต่อ จึงทำให้เกิดการสะสมของสิ่งต่างๆเมื่อชำระล้างไปติดอยู่ตามข้อต่อนั้นๆโดยง่าย มากไปกว่านั้นปัญหาที่พบตามมาคือ กลิ่นเหม็นย้อน ของไขมันสะสม เป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และยากที่จะกำจัดให้หมดไป วิธีกำจัดสิ่งปฏิกูล กลิ่นเหม็นย้อนและ แก้ปัญหา ท่อน้ำอุดตัน ด้วยจุลินทรีย์ การแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน ที่เกิดจากการประกอบอาหาร และชำระล้างคราบสกปรกต่างๆ ทั้งภายในครัวเรือน สถานประกอบการ หรืออุตสาหกรรมนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวหากเราจะจัดการกับปัญหาไขมันสะสม หรือสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำ หากทั่วไปแล้วนั้นผู้คนมักจะนิยมใช้วิธีการทะลวงท่อ ตามจุดที่มีปัญหาซึ่งก็ต้องใช้แรงและใช้เวลาไม่น้อย หรือใช้สารเคมีต่างๆที่มีฤทธิ์สภาพเป็นกรดในการกำจัดไขมันตามท่อเช่น โซดาไฟ แต่มักจะส่งผลเสียคือ การกัดกร่อนท่อระบายน้ำ หรือ ทำให้ท่อระบายน้ำเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งานอีกด้วย เราจึงควรใช้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยสลายไขมัน และกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นตัวช่วย เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตันและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นย้อนเพราะว่าจุลินทรีย์นั้นปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ได้มีส่วนผสมของสารเคมีแต่อย่างใด ซึ่งหากเราเติมสารจุลินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น จะทำให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งการใช้จุลินทรีย์นับว่าเป็นมิตรต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ ย่อยสลายไขมัน

จุลินทรีย์ (Microorganism) แบ่งออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ จุลินทรีย์ นั้นอยู่รอบตัวเรา และ สามารถเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นจุลินทรีย์ได้ด้วยตาเปล่า แต่เราสามารถเพาะเลี้ยงกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถพิเศษ และคัดสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากหน้าที่หลักของจุลินทรีย์ คือ เป็นผู้ย่อยสลายสิ่งต่างๆ จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ถูกเพาะเลี้ยงมา เพื่อแก้ไขปัญหางานเฉพาะกลุ่ม จะมีคุณสมบัติที่สามารถแก้ไขปัญหาที่หลากหลายได้ การได้มาซึ่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยย่อยสลายไขมันนั้นจะผลิตเอมไซม์ย่อยไขมัน กลายมาเป็นนวัตกรรมใหม่ ผู้คนสามารถใช้เพื่อกำจัดและย่อยไขมัน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหากลิ่นเน่า กลิ่นเหม็นย้อนต่างๆ ได้อีกด้วยได้

Ben Klean

BCA & BEN Cleaner  TM   (Biodegradable  Cleaning Agents) Switching from chemical cleaners to natural alternatives is honestly one of the easiest possible first steps toward a greener ,  more natural life.  If you're looking for an all-purpose Green cleaner that  Safer  non-toxic cleaner and degreaser that really works and can be economically custom-diluted for many [...]

PRO-DEEN

Enzyme for waste digester Pro Deen  is an innovative integration of biotechnology (Selected microbial strains) and Enzyme. Use to eliminate odors and waste digester , prevent grease accumulation and resolve the obstruction in the pipe drainage.  Using in septic tank in household.  To protect the environment and restoring the water balance without  using chemicals. PROPERTIES […]

เติมเต็มศักยภาพ2017 เสริมศักยภาพชุมชน สร้างอาชีพ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ บางนา วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017

เติมเต็มศักยภาพ 2017 เสริมศักยภาพชุมชน สร้างอาชีพ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ บางนา วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 09.30-10.00 ลงทะเบียน เยี่ยมชมนิทรรศการ 10.00-12.00 อบรมหลักสูตรสร้างอาชีพ 1) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรพิเศษ 2) ผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ สูตรหลากหลาย 3) สร้างอาชีพ จากวัสดุ Recycle 4) ผลิตน้ำยาชีวภาพ กำจัดยุง แมลง บำบัดน้ำเสีย 12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-15.00 สร้างแรงบันดาลใจ “ชีวิตมหัศจรรย์” 15.00-15.30 ระดมสมอง สร้างอาชีพ สร้างศูนย์เรียนรู้ 15.30-16.00 รับมอบชุดสร้างอาชีพ… ฟรี!

Amazing life ENCOUNTER2017 Empower community to have a better LIFE @ Avana Bangkok Hotel (Bangna) September 23, 2017

Amazing life ENCOUNTER2017 Empower community to have a better LIFE @ Avana Bangkok Hotel (Bangna) September 23, 2017 09.30-10.00 Registration 10.00-12.00 Training course “Generate Income” 1) How to produce Liquid Bio- fertilizer and compost in variety formula 2) How to produce Bio multi purpose & cleaning products 3) How to make products from Recycled material […]

1 2 3 8