BCI แจกจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ยโสธร

วันที่ 19 กันยายน 2562 BCI ร่วมกับกองทัพอากาศ กอ.รมน. สมาคมยโสธร เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวยโสธร แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นน้ำเสียจากน้ำท่วมขัง โดยหลังจากการใช้งานเพียง 2 วัน ชาวบ้านแจ้งว่า น้ำมีสีใสขึ้นอย่างชัดเจน ปัญหากลิ่นเหม็นลดลง นอกจากนี้น้ำที่ขังอยู่ในแปลงนาก่อนใช้น้ำมีลักษณะเน่าเสียและมีสีแดง หลังจากใช้จุลินทรีย์จาก BCI พบว่าน้ำมีสีใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน