BCI จัดอบรม Circular Economy ให้ The Emporium

20 พ.ย. 62 BCI จัดอบรม Circular Economy ให้ศูนย์การค้า The Emporium ภายใต้โครงการสร้างโมเดลการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรเขตคลองเตย โดยสถาบันพลาสติกประเทศไทย ที่มี BCI เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพลาสติกและขยะประเภทต่างๆ ทำให้ทั้งผู้เข้าร่วมอบรมและผู้จัดอบรมได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า จากการอบรมที่สอดแทรกสาระความรู้ สร้างความตระหนักถังปัญหาขยะของประเทศ รู้จักวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้สังคม ประเทศชาติของเราอย่างอยู่มากยิ่งขึ้นการอบรมครั้งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด ชาว The Emporium ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จนต้องขอให้มาจัดอบรมเพิ่มอีกในโอกาสหน้าทั้งนี้ BCI ที่ปรึกษาโครงการขอเป็นตัวแทนขอบคุณศูนย์การค้า The Emporium ที่ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้การจัดอบรมเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าจดจำสำหรับทุกคน

BCI แจกจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ยโสธร

วันที่ 19 กันยายน 2562 BCI ร่วมกับกองทัพอากาศ กอ.รมน. สมาคมยโสธร เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวยโสธร แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นน้ำเสียจากน้ำท่วมขัง โดยหลังจากการใช้งานเพียง 2 วัน ชาวบ้านแจ้งว่า น้ำมีสีใสขึ้นอย่างชัดเจน ปัญหากลิ่นเหม็นลดลง นอกจากนี้น้ำที่ขังอยู่ในแปลงนาก่อนใช้น้ำมีลักษณะเน่าเสียและมีสีแดง หลังจากใช้จุลินทรีย์จาก BCI พบว่าน้ำมีสีใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน