กำจัดสาหร่าย แก้ไขปัญหาสาหร่ายบลูม

กำจัดสาหร่าย แก้ไขปัญหาสาหร่ายบลูม

การบลูมของสาหร่ายสีเขียวและสีน้ำตาล คือภาวะที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสาหร่าย สร้างมลภาวะแก่น้ำ เป็นสาเหตุทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น รวมทั้งเป็นแหล่งหมักหมมสิ่งสกปรกทั้งหลาย หากปล่อยไว้นานจะยิ่งสร้างปัญหามากขึ้น สารพิษที่สาหร่ายสร้างขึ้นเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและผู้ที่สัมผัส นอกจากนี้สาหร่ายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ เช่น กลุ่มแพลงตอนพิษ กลุ่มแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์น้ำ กลุ่มเชื้อโรคก่อโทษ ดังนั้น หากปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวจะแก้ไขได้ยาก ทำให้ สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล